Create Account
Forget Password

Filter It

Send Manuscript

Archive

Shown 1-5 of 5

CHONDROMYXOID FIBROMA ORIGINATING FROM THE NASAL SEPTUM: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE
Ali Bayram, Serkan Altıparmak, Nuri Ünsal, Hatice Karaman, İpek Özer
Accept Date: 29.11.2019
ENDOSCOPIC TREATMENT OF SILENT SINUS SYNDROME: A RARE CASE
Hakkı Caner İnan, Zülküf Burak Erdur, Haydar Murat Yener
Accept Date: 29.11.2019
MAKSİLLER SİNÜSÜ KAPLAYAN BÜYÜK GLANDÜLER ODONTOJENİK KİST
Rıdvan Güler, Bekir İlyas
Accept Date: 29.11.2019
SUBMANDİBULAR LOJA YER DEĞİŞTİRMİŞ DİŞ KÖKÜNÜN LOKAL ANEZTEZİ ALTINDA İNTRAORAL YAKLAŞIM İLE ÇIKARILMASI
Rıdvan Güler, Bekir İlyas, Kamil Serkan Ağaçayak
Accept Date: 22.11.2019
PAROTİS BÖLGESİNDE PİLOMATRİKOMA: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
Asuman Feda Bayrak, Aylin Kopar Saraç, Demet Arıkan Etit, Mustafa Yazır, Bilge Birlik
Accept Date: 30.09.2019