Create Account
Forget Password

Authors

Abdulkadir Özgür
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...
Mehmet Birinci
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...
Fatma Beyazal Çeliker
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...
Suat Terzi
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...
Engin Dursun
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...

Who liked this


İrfan Yorulmaz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
27.02.2016

Followers


No record

A RARE CASE OF AIRWAY OBSTRUCTION: TONGUE BASE ABSCESS

A RARE CASE OF AIRWAY OBSTRUCTION: TONGUE BASE ABSCESS
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 06.11.2015
Accepted : 26.02.2016
Published: 26.02.2016

Abstract

A tongue abscess is a rare and a potentially life-threatening clinical entity which can cause symptoms such as tongue swelling, sore throat, dysphagia, dyspnea, drooling and protrusion of the tongue. They are classified in two groups as anterior and posterior abscess. Anterior tongue abscesses are more frequently seen. Although the posterior tongue abscesses are rarely seen, they can lead to death due to airway obstruction. Drainage of a purulent material is sufficient for diagnosis and treatment. The aim of this report is to present clinical and radiological signs of a case of tongue base abscess which was given antibiotherapy for sore throat and dysphagia lasting for 10 days and which was referred to our clinic with a complaint of gradually increased dysphagia and dyspnea with the review of the literature.
Keywords: Tongue abscess , Tongue base abscess , Upper airway obstruction

Özet

Dil apsesi çok nadir görülen, dilde şişlik, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, nefes darlığı, tükürüğünü yutamama, dilin dışarıda kalması gibi belirtiler gösteren ve hayatı tehdit eden bir klinik durumdur. Anterior ve posterior apse olarak ikiye ayrılırlar. Anterior dil apseleri daha sık görülürler. Posterior dil apseleri daha nadir görülmesine rağmen hava yolu tıkanıklığı yapabilmesi nedeniyle ölüme sebep olabilirler. Drenaj ile pürülan materyalin gelmesi tanı ve tedavi için yeterlidir. Bu yazıda 10 gündür süren boğaz ağrısı, yutma güçlüğü nedeniyle antibiyotik tedavisi alan ve şikayetleri düzelmeyen, giderek artan yutma güçlüğü ve solunum güçlüğü şikayeti ile kliniğimize başvuran dil kökü apseli bir olgunun klinik ve görüntüleme bulgularnın literatür eşliğinde sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Dil apsesi , Dil kökü apsesi , Üst solunum yolu obstrüksiyonu
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment