Create Account
Forget Password

Authors

Yusuf Dündar
Rize Devlet Hastanesi
Güleser Saylam
Dışkapı Eğitim ve Araştırma...
Ali Özdek
Karabük Üniversitesi Tıp Fak...
Emel Tatar
Dışkapı Eğitim ve Araştırma...
Hakan Korkmaz
Yıldırım Beyazıt Üniveritesi...

Who liked this


No Record

Followers


No record

COCHLEAR IMPLANTATION DUE TO OTOTOXIC SIDE EFFECT OF IZONIAZIDE

COCHLEAR IMPLANTATION DUE TO OTOTOXIC SIDE EFFECT OF IZONIAZIDE
Articles > Otology
Submitted : 17.01.2016
Accepted : 16.03.2016
Published: 16.03.2016

Abstract

Ototoxic side effects of many antineoplastic agents and antibiotics have been reported, but there is not enough evidence about isoniaside. İsoniaside’s ototoxic side effect is mostly associated with end stage renal failure. There is no much way except to cessation of ototoxic drug when ototoxic effects are seen. Cochlear implantation is an important salvage option in bilateral sensorineural hearing loss. We are reporting a patient who was developed sensorineural hearing loss and bilateral visual loss during anti-tuberculosis treatment. The last chance for communication was cochlear implantation and it was performed with a successful outcome.
Keywords: Ototoxic side effect , Sensorineural hearing loss , Cochlear implantation , end stage renal failure.

Özet

Birçok antineoplastik ilacın ve antibiyotiğin ototoksik yan etkileri rapor edilmesine rağmen, izoniazidin ototoksik yan etkilerine dair yeterli bilgi bulunmamaktadır. Izoniazidin ototoksik yan etkileri daha çok ileri evre böbrek yetmezliği ile ilişkilidir. Ototoksik yan etkiler gözlemlendikten sonra, mevcut ilacın kesilmesinden başka pek yol bulunmamaktadır. Koklear implantasyon ise ileri evre bilateral sensorineural işitme kaybı olan olgularda önemli bir kurtarıcı yaklaşım olarak yerini korumaktadır. Bu makalede antitüberküloz tedavi sırasında hem bilateral işitme kaybı hem de görme kaybı gelişen olgu sunmatayız. Görme kaybı da olması nedeni ile iletişim için son şansı olan koklear implantasyon başarı ile uygulanmış olup sonuçlar tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Ototoksik yan etki , Sensorineural işitme kaybı , Koklear implantasyon , Geç dönem böbrek yetmezliği
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment