Create Account
Forget Password

Authors

Mustafa Şahin
Kayseri ve Eğitim Araştırma...
İbrahim Hıra
Kayseri ve Eğitim Araştırma...
Murat Doğan
Sağlık Bilimleri Üniversites...
İbrahim Özcan
Kayseri ve Eğitim Araştırma...
Cemil Mutlu
Sağlık Bilimleri Üniversites...

Who liked this


No Record

Followers


No record

OSTEOMA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL CAUSING CONDUCTIVE HEARING LOSS

OSTEOMA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL CAUSING CONDUCTIVE HEARING LOSS
Articles > Otology
Submitted : 24.10.2017
Accepted : 16.05.2018
Published: 16.05.2018

Abstract

Osteomas are benign, massively asymptomatic, massive bone lesions that are rarely seen in temporal bone.In addition to physical examination and audiometric examination, temporal CT can be used in diagnosis.Total surgical excision is sufficient for treatment.In differential diagnosis, especially exocytosis is suspected and other bone tumors should be considered.A 24-year-old male patient who presented with a hearing loss complaint and was diagnosed with outer ear osteoma was presented in the current literature.
Keywords: hearing loss , osteoma , outer ear canal

Özet

Osteomlar temporal kemikte nadir görülen, benign karakterli, sıklıkla asemptomatik olarak seyreden kemik kaynaklı kitlesel lezyonlardır. Tanıda fizik muayene ve odyometrik tetkiklere ilave olarak temporal BT kullanılabilir. Total cerrahi eksizyon tedavide yeterlidir. Ayırıcı tanıda özellikle ekzositozdan şüphelenilmekte olup diğer kemik tümörleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Çalışmamızda işitme azlığı şikayeti ile başvuran ve dış kulak yolu osteomu tanısıyla opere edilen 24 yaşında erkek hasta güncel literatür eşliğinde sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: işitme kaybı , osteoma , dış kulak yolu
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment