Create Account
Forget Password

Authors

Nurdoğan Ata
KTO Karatay Universitesi Tıp...
Ömer Erdur
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakü...
Gültekin Övet
Konya Eğitim ve Araştırma Ha...
Mesut Sabri Tezer
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...

Who liked this


Ömer Erdur
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
06.08.2015

Followers


Ömer Erdur
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
06.08.2015

GIANT LIPOMA OF THE NECK

GIANT LIPOMA OF THE NECK
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 02.06.2015
Accepted : 06.08.2015
Published: 06.08.2015

Abstract

Lipomas, benign soft tissue tumors composed of mature fat cells, may occur anywhere in the body but are most frequently seen in the posterior area of the neck. Aside from cosmetics, they are asymptomatic, so they can reach large sizes. These giant lipomas may be confused with malignant tumors. Excision of the total mass is sufficient, and local recurrence is extremely rare. In this case report, we present a giant lipoma 12 cm in length located in the posterolateral portion of the neck and reviewed the literature.
Keywords: Lipoma , Neck , Neck tumor , Surgery

Özet

Lipomlar matür yağ hücrelerinden oluşan benign yumuşak doku neoplazmıdır. Vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilirler. Baş-boyun bölgesinde en sık posterior boyunda görülür. Kozmetik nedenler dışında semptom vermemeleri nedeniyle dev boyutlara ulaşabilirler. Dev lipomlar malign kitlelerle karışabilir. Tedavide kitlenin total çıkarımı yeterlidir ve çok nadiren nüks ederler. Makalemizde boyun sol postero-lateral kısımda, yaklaşık 12 cm boyutunda, boyun ana damarlarında itilmeye yol açan dev lipom olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Lipom , Boyun , Boyun tümörü , Cerrahi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment