Create Account
Forget Password

Authors

Abdulkadir Özgür
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...
Suat Terzi
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...
Recep Bedir
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...
Enes Yiğit
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...
Engin Dursun
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...

Who liked this


No Record

Followers


Abdulkadir Özgür
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
13.07.2015

A RARE CASE OF INTRAORAL MASS: MATURE CYSTIC TERATOMA

INTRAORAL MATURE CYSTIC TERATOMA
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 28.06.2015
Accepted : 09.07.2015
Published: 09.07.2015

Abstract

Teratomas are midline tumors of the pediatric age group. They are mostly located at gonadal or sacrococcygeal region and are diagnosed at young ages. They are rarely seen in the head and neck region. We report a rare case of mature cystic teratoma in the sublingual area and discuss the clinical presentation, diagnosis, and treatment approaches. The 23-year-old female patient presented with a swelling under the tongue that had been present for nearly a year. Radiologic evaluation revealed regular borders, displacing the tongue superiorly semisolid-cystic mass on the floor of the mouth. The mass was totally excised under general anesthesia with an intraoral sublingual mid-line incision. Histopathological examination revealed that the mass was a mature cystic teratoma with hairy sebaceous material in the lumen. In conclusion, we believe that teratoid tumors should also be considered in the differential diagnosis of neck lesions especially if the mass has regular contours and a semisolid-cystic nature radiologically despite the fact that they are.
Keywords: Teratoma , Head and neck tumours , Oral cavity

Özet

Teratomlar pediatrik yaş grubunda karşılaşılan orta hat kitlelerindendir. Daha çok gonadal ve sakrokoksigeal yerleşimli tümörler olup erken yaşlarda tanı alırlar. Baş Boyun bölgesinde çok nadir görülürler. Bu yazıda sublingual bölgede lokalize matür kistik teratom (MKT) saptanan hastanın, klinik, radyolojik bulgularının ve cerrahi tedavi sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır. Yirmi üç yaşında bayan hasta yaklaşık bir yıldır ağız içinde dil altında şişlik şikayeti nedeniyle tarafımıza başvurdu. Kitle genel anestezi altındaintraoral sublingual orta hat insizyonu ile total olarak çıkartıldı. Histopatolojik incelemede kitlenin lümeninden kıllı sebase materyal boşalan matür kistik teratom olduğu tespit edildi. Sonuç olarak boyundaki kitlesel lezyonlarda, özellikle radyolojik olarak saptanan düzgün kontur ve heterojen,semisolid-kistik natür mevcutsa; ayırıcı tanıda, her ne kadar nadir olarak görülsede teratoid orjinli tümörlerin de düşünülmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: Teratom , Baş boyun tümörleri , Ağız boşluğu
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment