Create Account
Forget Password

Authors

Murat Şereflican
Abant İzzet Baysal Üniversit...
Veysel Yurttaş
Abant İzzet Baysal Üniversit...
Sinan Seyhan
Abant İzzet Baysal Üniversit...
Betül Şereflican
Abant İzzet Baysal Üniversit...
Muharrem Dağlı
Abant İzzet Baysal Üniversit...

Who liked this


Ayşe Enise Göker
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Has...
03.08.2015

İrfan Yorulmaz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
22.07.2015

Followers


No record

INFECTIOUS MONONUCLEOSIS

INFECTIOUS MONONUCLEOSIS
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 17.06.2015
Accepted : 15.07.2015
Published: 15.07.2015

Abstract

Infectious mononucleosis (IM) is a self-limiting disease induced by Epstein-Barr virus (EBV). EBV is transmitted by close contact and oropharyngeal secretions. It is first settled in lymphoepithelial cells in the oropharynx and B lymphocytes. The most common clinical signs are usually fever, exudative tonsillitis and lymphadenopathy.
An eighteen years-old female patient, took a insufficient treatment at another hospital with fever, throat pain and weakness, and she is still suffering from those complaints. Exudative tonsillitis, lymphadenopathy were detected on physical examination. Liver function tests were elevated, splenomegaly and right adnexal cystic masses were detected in abdominal ultrasonography. EBV VCA IgM, EBV VCA IgG ve EBV EA antibodies were positive in laboratory tests. Downey cells were observed in the peripheral blood smear. EM was diagnosed and the patient was followed by our clinic.
Infectious mononucleosis is transmitted by close contact and oropharyngeal secretions. So, it is referred to as “kissing disease”. IM is diagnosed by evidence of findings, a typical blood table and the EBV antigen-specific serological tests. Eventhough, EBV VCA IgM antibody positive patients should be followed for a malignancy as Hodgkin's lymphoma, acute lymphoblastic leukemia, hemophagocytic syndrome, nasopharyngeal carcinoma.
Keywords: Infectious Mononucleosis , Splenomegaly , Tonsillitis

Özet

Enfeksiyöz mononükleoz (EM), Epstein-Barr virüsünün (EBV) neden olduğu, genellikle kendini sınırlayan klinik bir tablodur. EBV, orofarinks salgılarıyla ve yakın temasla bulaşır. İlk olarak orofarinksteki lenfoepitelyal hücrelere ve B lenfositlere yerleşir. En sık klinik bulgular ise ateş, eksudatif tonsillit ve lenfadenopatidir.
On sekiz yaşında bayan hasta, 1 haftadır bulunan ateş, boğaz ağrısı ve halsizlik şikayetiyle başka bir sağlık kuruluşunda tedavi görmesine rağmen şikayetleri gerilememesi üzerine kliniğimize başvurdu. Muayenesinde her iki tonsil üzeri eksudalı membran ile kaplı ve bilateral boyun level 2-3’de ağrılı lenfadenopatileri mevcuttu. Hastanın laboratuvar bulgularında karaciğer fonksiyon testleri yüksek ve batın ultrasonografisinde (USG) splenomegali ve sağ adneksiyal alanda kistik kitle saptandı. Hastanın EBV VCA IgM, EBV VCA IgG ve EBV EA antikorları pozitifti ve periferik yaymasında Downey hücreleri görüldü. Hastaya EM tanısı konuldu ve medikal destek tedavisi verildi. Hastanın şikayetleri 10 gün içerisinde geriledi. Hasta kliniğimiz tarafından takip ediliyor.
Öpücük Hastalığı olarak ta bilinen EM, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan ateş, boğaz ağrısı ve boyunda LAP ile geçirilse de, EBV VCA IgM antikor pozitifliği bulunan bir hasta malignite yönünden normal saptansa bile EBV enfeksiyonuna sekonder gelişebilecek olan Hodgkin lenfoma, akut lenfoblastik lösemi, hemofagositik sendrom, nazofarinks karsinomu gibi komplikasyonlar açısından takip edilmelidir.
Anahtar kelimeler: Enkesiyöz mononukleoz , Splenomegali , Tonsillit
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment