Create Account
Forget Password

Authors

Ali Bayram
Kayseri Eğitim ve Araştırma...
Altan Kaya
Kayseri Eğitim ve Araştırma...
İbrahim Hıra
Kayseri ve Eğitim Araştırma...
Ali Koç
Kayseri ve Eğitim Araştırma...
İbrahim Özcan
Kayseri ve Eğitim Araştırma...

Who liked this


No Record

Followers


No record

SIMULTANEOUS SURGERY FOR SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE LARYNX AND ATHEROSCLEROTIC CAROTID ARTERY DISEASE

SIMULTANEOUS SURGERY FOR SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE LARYNX AND ATHEROSCLEROTIC CAROTID ARTERY DISEASE
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 04.06.2015
Accepted : 27.07.2015
Published: 27.07.2015

Abstract

We describe a case of larynx squamous cell carcinoma (SCC) with severe stenotic atherosclerotic carotid artery disease (ASCAD) in a 59-year-old male patient. The patient underwent simultaneous carotid endarterectomy and oncologic surgery without any complications. Oncologic surgery for larynx SCC and carotid endarterectomy may be performed simultaneously without additional morbidity at the same procedure in selected patients.
Keywords: Larynx , Carcinoma , Squamous cell , Endarterectomy , Carotid

Özet

Elli dokuz yaşındaki erkek hastada, larenks yassı hücreli karsinomu ve ciddi stenotik aterosklerotik arter hastalığı vakasını sunmaktayız. Hasta eş zamanlı olarak, her hangi bir komplikasyon görülmeksizin, karotis endarterektomi ve onkolojik cerrahi geçirmiştir. Larenks yassı hücreli karsinomu için onkolojik cerrahi ve karotis endarterektomi, seçilmiş hastalarda, aynı seansta ek morbidite olmadan yapılabilir.
Anahtar kelimeler: Larenks , Karsinom , Yassı hücreli , Endarterektomi , Karotis
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment