Create Account
Forget Password

Authors

Süha Ertuğrul
Karabük Üniversitesi Tıp Fak...
Muhammed Harun Bayrak
Karabük Üniversitesi Tıp Fak...
Emre Söylemez
Karabük Üniversitesi Tıp Fak...
Gökşen Ertuğrul
Karabük Üniversitesi Tıp Fak...
Habibullah Aktaş
Karabük Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A CASE OF RELAPSING POLYCHONDRITIS IN WHICH HEARING IS AFFECTED: A RARE CASE

A CASE OF RELAPSING POLYCHONDRITIS IN WHICH HEARING IS AFFECTED: A RARE CASE
Articles > Otology
Submitted : 01.07.2021
Accepted : 24.12.2021
Published: 24.12.2021

Abstract

Relapsing polychondritis, affecting the cartilage and connective tissue of the ear, nose, tracheobronchial system; It is a rare disease characterized by chronic, autoimmune, episodic inflammatory attacks. In addition, proteoglycan-rich structures such as the eye, blood vessels, heart, and inner ear may be affected. While relapsing polychondritis has a progressive course in most patients, it may cause a shortened life expectancy. Major clinical features are auricular and nasal chondritis, non-erosive arthritis, inflammatory involvement in the ophthalmic system, cartilage involvement in the respiratory system; dermatological, renal, cardiac and audio-vestibular involvement. In this article, a 65-year-old male patient who was admitted to our ENT outpatient clinic with complaints of pain, swelling, redness, and hearing loss in both ears and diagnosed with relapsing polychondritis is presented.
Keywords: Relapsing Polychondritis , hearing , cochlea

Özet

Relapsing polikondrit, kulak, burun, trakeabronşial sistemin kıkırdaklarını ve bağ dokusunu etkileyen; kronik, otoimmün, epizodik inflamatuvar ataklarla karakterize, nadir görülen bir hastalıktır. Ayrıca göz, kan damarları, kalp gibi proteoglikandan zengin yapılar ve iç kulak etkilenebilir. Relapsing Polikondrit çoğu hastada progresif bir seyir izlerken, yaşam süresinde kısalmaya neden olabilir. Major klinik özellikleri aurikular ve nazal kondrit, non-eroziv artrit, oftalmik sistemde inflamatuvar tutulum, respiratuar sistemde kıkırdak tutulumu; dermatolojik, renal, kardiyak ve odyo-vestibüler tutulumdur. Bu makalede KBB polikliniğimize her iki kulakta ağrı, şişlik, kızarıklık, işitme kaybı şikayetleri ile başvuran ve relapsing polikondrit tanısı konulan 65 yaşında erkek hasta sunuldu.
Anahtar kelimeler: Relapsing Polikondrit , işitme , koklea
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment