Create Account
Forget Password

Authors

Onurhan Güven
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Kemal Görür
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Kemal Koray Bal
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Harun Gür
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Cengiz Özcan
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...

Who liked this


Onurhan Güven
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
17.01.2023

Followers


Onurhan Güven
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
17.01.2023

A PATIENT WITH VERTIGO FOLLOWING AN IN-VEHICLE TRAFFIC ACCIDENT: WHIPLASH SYNDROME, A CASE REPORT

A PATIENT WITH VERTIGO FOLLOWING AN IN-VEHICLE TRAFFIC ACCIDENT: WHIPLASH SYNDROME, A CASE REPORT
Articles > Otology
Submitted : 09.06.2022
Accepted : 17.01.2023
Published: 17.01.2023

Abstract

Whiplash is an acceleration-deceleration mechanism of energy transfer to the neck. Whiplash trauma is an injury of the cervical spine and soft tissue that occurs after sudden extension and flexion of the neck. As a general term for a syndrome, Whiplash syndrome can be defined as comprehended symptoms such as vertigo and disequilibrium, nausea and vomiting, neck pain and stiffness, tinnitus and hypoacousia, etc. following a traffic accident, especially rear-end collisions. We present a case report of a 44-year-old male patient who complained of vertigo after a car accident. His head was suddenly thrown backward and forwards during the collision of another vehicle to the back of his car while he was driving with his seat belt fastened. The patient suffered from the symptoms of vertigo, disequilibrium, nausea, and vomiting a few hours after the accident. No hearing loss, aural fullness, or tinnitus. On videonystagmography, the patient had mild left-beating spontaneous nystagmus, caloric test results showed unilateral weakness in the right ear. Considering the clinical findings and history, the patient was diagnosed with vertigo and whiplash-associated disorder. We present this case report to discuss the clinical picture, diagnosis, and management of a patient who had vertigo following whiplash trauma.
Keywords: vertigo , dizziness , whiplash syndrome , whiplash trauma , traffic accident

Özet

Whiplash bir travma sonrası boyun bölgesine yayılan akselerasyon-deselerasyon enerji mekanizmasıdır. Whiplash travması, boynun ani ekstansiyonu ve fleksiyonu sonrası oluşan bir çeşit servikal omurga ve yumuşak doku yaralanmasıdır. Bu yaralanmalar, whiplash ile ilişkili bozukluklar olarak adlandırılan değişken klinik belirtilere yol açabilir. Bir sendrom için genel bir terim olarak, Whiplash sendromu, özellikle seyir halindeki araca arkadan çarpılan bir trafik kazası sonrası vertigo ve dengesizlik, bulantı ve kusma, boyun ağrısı ve boyunda tutulmalar ile kulak çınlaması ve hipoakuzi gibi semptomların da görüldüğü bir klinik tablo olarak tanımlanabilir. Bizim olgumuzda, vertigo şikayeti ile kliniğimize başvuran 44 yaşında erkek hasta, emniyet kemeri takılı seyir halindeyken başka bir aracın arabasına arkadan çarpması sonucu, başının aniden öne ve arkaya doğru savrulduğunu belirtmiştir. Hasta kazadan birkaç saat sonra baş dönmesi, dengesizlik, bulantı ve kusma şikayetleri yaşamıştır. İşitme kaybı, kulakta dolgunluk hissi veya kulak çınlaması olmamıştır. Hastanın videonistagmografisi hafif sol atım spontan nistagmus, kalorik test sonuçları sağ kulakta tek taraflı güçsüzlük olduğunu göstermiştir. Klinik bulgular ve anamnez dikkate alınarak hastaya vertigosu sebebiyle whiplash sendromu tanısı konulmuştur. Bu olgu sunumu whiplash travması sonrası vertigo gelişen bir hastanın klinik tablosunu, tanısını ve tedavisini tartışmak amacıyla sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: vertigo , dengesizlik , whiplash sendromu , whiplash travması , trafik kazası
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment