Create Account
Forget Password

Authors

Muhammed Gazi Yıldız
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni...

Who liked this


No Record

Followers


No record

VOCAL CORD PARALYSIS AFTER COVID-19 MRNA VACCINE (PFIZER- BioNTech ) APPLICATION: A RARE CASE REPORT

VOCAL CORD PARALYSIS AFTER COVID-19 MRNA VACCINE (PFIZER- BioNTech ) APPLICATION: A RARE CASE REPORT
Articles > Laryngology
Submitted : 30.06.2022
Accepted : 28.03.2023
Published: 28.03.2023

Abstract

The coronavirus-19 (Covid-19) disease, which started in December-2019 and has affected the whole world until today, has become a pandemic that causes some neurological complications. In order to prevent the epidemic, the mRNA vaccines produced were approved by the food & drug administration (FDA) in December-2020 and vaccination campaigns were started. I present a case of unilateral vocal cord paralysis(VCP) after the first dose of Covid-19 mRNA vaccine in a 61-year-old male patient with no history of systemic disease.
Keywords: vocal cord paralysis , Covid -19 , mRNA Vaccine

Özet

Aralık-2019 yılında başlayıp günümüze kadar tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs-19(Covid-19) hastalığı birtakım nörolojik komplikasyonlara neden olan pandemi haline geldi. Salgının önüne geçebilmek için üretilen mRNA aşıları Aralık-2020’de Food & Drug Administration( FDA) tarafından onaylandı ve aşılama kampanyaları başlatıldı. Herhangi bir sistemik hastalık öyküsü olmayan 61 yaşında erkek hastada ilk doz Covid-19 mRNA aşısı sonrası gelişmiş tek taraflı vokal kord paralizisi vakasını sunuyorum.
Anahtar kelimeler: Vokal kord paralizisi , Covid-19 , mRNA aşı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment