Create Account
Forget Password

Authors

Ertuğrul Kibar
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakü...
Bahar Çolpan
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakü...
Fuad Sofiyev
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakü...

Who liked this


Nurdoğan Ata
KTO Karatay Universitesi Tıp Fakü...
22.05.2016

Ayşe Enise Göker
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Has...
16.09.2015

Followers


Nurdoğan Ata
KTO Karatay Universitesi Tıp Fakü...
22.05.2016

GIANT PLEOMORPHIC ADENOMA OF PARAPHARYNGEAL SPACE EXTENDING TO THE SKULL BASE

PLEOMORPHIC ADENOMA OF PARAPHARYNGEAL SPACE
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 13.08.2015
Accepted : 09.09.2015
Published: 09.09.2015

Abstract

Parapharyngeal tumors are a rare group of tumors of the head and neck region. Pleomorfic adenoms of the parapharyngeal region most commonly originate from the deep lobe of the parotid gland and are usually asymptomatic due to their slow rate of growth and only turn symptomatic when they get big enough. In this case report, we present a patient with a giant pleomorfic adenom originating from the deep lobe who referred to our hospital with odynophagia and a sore throat. Radiological findings were compatible with a 5x6cm pleomorfic adenoma located on the left parotid gland and the adenoma was excised via trans-cervical approach.
Keywords: Pleomorphic adenoma , Paraferengeal space , Parotid gland

Özet

Parafarengeal bölge tümörleri baş boyun bölgesinin oldukça nadir görülen tümörleridir. Parafarengeal bölgede görülen pleomorfik adenom sıklıkla parotis bezinin derin lobundan kaynaklanır. Yavaş büyüme gösterdikleri için sıklıkla asemptomatiktirler. Ancak büyük boyutlara ulaştıklarında semptomatik hale gelirler. Bu yazımızda yutma güçlüğü ve boğaz ağrısı şikayetiyle kliniğimize başvuran, radyolojik olarak sol parafarengeal bölgede yaklaşık 5x6 cm boyutlarında tespit edilen ve trans-servikal yaklaşımla total olarak çıkarılan parotis bezi derin lobu kaynaklı dev pleomorfik adenom olgusu literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.
Anahtar kelimeler: Pleomorfik adenom , Parafarengeal boşluk , Parotis bezi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment