Create Account
Forget Password

Authors

Murat Yaşar
Kastamonu University, School...
Fatih Öner
Kastamonu University, School...

Who liked this


No Record

Followers


No record

BILATERAL GIANT RHINOLITHIASIS CAUSING NASAL SEPTAL PERFORATION

BILATERAL GIANT RHINOLITHIASIS CAUSING NASAL SEPTAL PERFORATION
Articles > Rhinology
Submitted : 07.12.2023
Accepted : 14.02.2024
Published: 14.02.2024

Abstract

Rhinolithiasis is a clinical disorder characterized by the deposition of calcified material in the nasal cavity around foreign items. Rhinoliths are frequently seen at the front of the nasal cavity and might be asymptomatic until they grow large enough to cause obstruction. Rhinoliths are typically characterized by chronic runny nose, headache, face discomfort, unpleasant nasal odor, halitosis, anosmia, nasal congestion, and periodic nosebleeds. This article describes the surgical removal of a bilateral massive rhinolith that mimicked an intranasal tumor and caused septal perforation by damaging the nasal cavity mucosa and septum cartilage.
Keywords: Endoscopic nasal surgery , nasal obstruction , Rhinolitiasis , Septal perforation

Özet

Rinolitiyazis, burun boşluğunda yabancı cisimlerin etrafında kalsifiye materyalin birikmesiyle oluşan bir klinik durumdur. Sıklıkla ön burun boşluğununda görülür ve tıkanıklığa neden olacak kadar büyüyene kadar asemptomatik olabilir. Rinoliti olan hastalar kronik burun akıntısı, baş ağrısı, yüz rahatsızlığı, hoş olmayan burun kokusu, ağız kokusu, anozmi, burun tıkanıklığı ve periyodik burun kanaması şikayetleri ile başvururlar. Bu makalede, burun içi tümörü taklit eden ve burun mukozasına ve septum kıkırdağına zarar vererek septal perforasyona neden olan bilateral yerleşmiş rinolitin cerrahi olarak çıkarılması literatür eşliğinde tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Burun tıkanıklığı , endoskopik burun cerrahisi; rinolitiyazis , septal perforasyon ,
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment