Create Account
Forget Password

Authors

Emre Demirel
Ondokuz Mayıs Üniversitesi T...
Özgür Kemal
Ondokuz Mayıs Üniversitesi T...
Yasemin Kemal
Altınbaş Üniversitesi Tıp Fa...
Seda Gün
Ondokuz Mayıs Üniversitesi T...

Who liked this


No Record

Followers


No record

MANDIBULAR METASTASIS OF RENAL CELL CARCINOMA: AN UNCOMMON CASE

MANDIBULAR METASTASIS OF RENAL CELL CARCINOMA: AN UNCOMMON CASE
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 22.11.2023
Accepted : 07.06.2024
Published: 07.06.2024

Abstract

Among the masses seen in the oral cavity, distant metastases constitute 1% of all oral cavity neoplasms. Within this 1%, renal cell carcinoma is the third most common cancer that metastasises to the oral cavity after lung cancer and breast cancer, respectively. Although thyroid, salivary glands, skull base, sinuses, pharynx, tonsils, tongue, lips and skin metastases have been reported in the literature in order of incidence, very few renal cell carcinoma mandibular metastases have been reported in the literature in the last 25 years.
A patient referred to our clinic by a dentist presented with swelling on the left side of the face and a 2x3 cm radiolucent lesion in the left mandibular corpus on orthopantomogram. The patient had previously been diagnosed with renal cell carcinoma and had received chemotherapy followed by targeted therapy for one year. After advanced radiological examinations, the pathology of the biopsy taken under general anaesthesia was reported as renal cell carcinoma. By sharing this experience with clinicians, the aim is to raise awareness that metastasis of an existing malignancy should be considered in the preliminary diagnosis of patients with known malignancies other than in the head and neck region who present with swelling in areas such as the mandible where distant metastasis is uncommon.
Keywords: Mandibula metastasis , oral metastasis , renal cell carcinoma , distant metastasis

Özet

Oral kavitede görülen kitleler arasında uzak metastazlar tüm oral kavite neoplazmlarının %1’ini oluşturmaktadır. Bu 1’lik dilimin içerisinde ise sırasıyla akciğer kanseri ve meme kanserinin ardından oral kaviteye uzak metastaz yapan üçüncü en sık kanser renal hücreli karsinomdur. Literatürde sıklık sırasına göre tiroid, tükrük bezleri, kafa tabanı, sinüsler, farinks, tonsiller, dil, dudak ve cilt metastazları bildirilmiş olmakla birlikte literatürde son 25 yılda bildirilmiş renal hücreli karsinom mandibula metastazı oldukça az sayıdadır.
Sol yüz yarımında şişlik ve ortopantomogramda sol mandibula korpusta 2x3 cm radyolüsen lezyon görülen hasta tarafımıza yönlendirildi. İleri radyolojik incelemeler sonrası genel anestezi altında alınan biyopsi patolojisi renal hücreli karsinom olarak raporlandı. Renal hücreli karsinom nedeniyle kemoterapi, ardından hedefe yönelik tedavi almakta olan hastamızı sunarak, baş boyun bölgesi dışında bilinen malignitesi olan ve mandibula gibi uzak metastaz nadir görülen bölgelerde şişlik ile başvuran hastalarda da, mevcut malignitenin metastazının ön tanıda mutlaka göz önünde bulundurulması açısından klinisyenler ile deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.
Sol yüz yarımında şişlik ve ortopantomogramda sol mandibula korpusta 2x3 cm radyolüsen lezyon görülen hasta tarafımıza yönlendirildi. İleri radyolojik incelemeler sonrası genel anestezi altında alınan biyopsi patolojisi renal hücreli karsinom olarak raporlandı. Renal hücreli karsinom nedeniyle kemoterapi, ardından hedefe yönelik tedavi almakta olan hastamızı sunarak, baş boyun bölgesi dışında bilinen malignitesi olan ve mandibula gibi uzak metastaz nadir görülen bölgelerde şişlik ile başvuran hastalarda da, mevcut malignitenin metastazının ön tanıda mutlaka göz önünde bulundurulması açısından klinisyenler ile deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Mandibula metastazı , oral metastaz , renal hücreli karsinom , uzak metastaz
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment