Create Account
Forget Password

Authors

Ergin Eroğlu
T.C. Sağlık Bakanlığı Bitlis...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A RARE CASE OF EXTRAPULMONARY TUBERCULOSIS: HYPOPHARYNGEAL TUBERCULOSİS

A RARE CASE OF EXTRAPULMONARY TUBERCULOSIS: HYPOPHARYNGEAL TUBERCULOSİS
Articles > Laryngology
Submitted : 03.05.2024
Accepted : 31.05.2024
Published: 31.05.2024

Abstract

Tuberculosis of the head and neck region typically presents with more involvement of lymph nodes. It should be noted, especially in older patients, that it can be mistaken for malignancy. Tuberculosis involvement in the hypopharynx is particularly rare. It should be considered in the differential diagnosis in young patients. After confirmation of diagnosis through biopsy or culture, treatment for patients should be determined through a multidisciplinary approach.
Keywords: Tuberculosis , Hypopharynx , Head and Neck

Özet

Baş ve boyun bölgesinde tüberküloz tipik olarak en fazla lenf nodu tutulumu yapmaktadır. Özellikle ileri yaş hastalarda malignite ile karıştırılabileceği unutulmamalıdır. yanlışlıkla konulabilir. Hipofarinkste tüberküloz tutulumu çok nadir görülmektedir. Genç hastalarda akılda tutulmalıdır. Tanının biyopsi veya kültürle doğrulanmasının ardından hastalarının tedavisi multidisipliner bir yaklaşımla belirlenmelidir.
Anahtar kelimeler: Tüberküloz , Hipofarinks , Baş ve Boyun
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment