Create Account
Forget Password

Authors

Furkan Şan
Sivas Numune Hastanesi
Onur Nursaçan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak...
Mustafa Kesler
Sivas Numune Hastanesi

Who liked this


İrfan Kara
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversi...
09.05.2020

Furkan Şan
Sivas Numune Hastanesi
23.04.2020

Followers


Furkan Şan
Sivas Numune Hastanesi
23.04.2020

AN UNUSUAL ENCOUNTER: ISOLATED LİNGUAL NEUROFİBROMA

AN UNUSUAL ENCOUNTER: ISOLATED LİNGUAL NEUROFİBROMA
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 25.03.2020
Accepted : 07.04.2020
Published: 07.04.2020

Abstract

Neurofibromas are nerve originated tumors, commonly seen with neurofibromatosis type 1, also known as Von-Recklinghausen syndrome (VRS). VRS is a neurocutaneous systemic disease with a myriad of systemic anomalies, such as cutaneous neurofibromas, café-au-lait spots, Lisch nodules, optic gliomas. Although oral cavity is involved 4-7% of patients with VRS; isolated neurofibroma in oral cavity without any other symptom of VRS is certainly a rare presentation of this disease. Such patients should be evaluated neurologically, ophthalmologically and dermatologically for other manifestations of VRS. For neurofibromas, total excision is a must for optimal treatment, yet follow-up is also needed after surgery for recurrences. We present you a patient with a isolated neurofibroma on the lateral border of the tongue, successfully treated with complete surgical excision.
Keywords: isolated , oral cavity , neurofibroma , lingual

Özet

Nörofibromlar sinir kaynaklı tümörlerdir ve sıklıkla Von-Recklinghausen sendromu (VRS) olarak da bilinen nörofibromatozis tip 1 hastalığı ile birlikte görülürler. VRS, cilt nörofibromları, cafe-o-lait lekeleri, gözde Lisch nodülleri ve optik gliomlar gibi bir çok sistemik anomalinin görüldüğü nörokutanöz bir sistemik hastalıktır. VRS’li hastaların %4-7’sinde oral tutulum görülmekle birlikte, VRS’ye ait hiç bir başka bir tutulum olmadan, oral kavitede izole olarak görülen nörofibrom çok nadir bir durumdur. Bu hastalar, nörolojik, oftalmolojik ve dermatolojik olarak VRS’nin diğer tutulumları açısından muayene edilmelidir. Nörofibromların optimal tedavisi, kitlenin tam eksizyonuyla olur; buna rağmen nüks açısından hastalar cerrahi sonrası takip edilmelidirler. Bu çalışmada, dilin lateral kısmında saptanan ve total eksizyon ile başarılı bir şekilde tedavi edilen izole nörofibrom vakası tartışılacaktır.
Anahtar kelimeler: izole , oral kavite , nörofibrom , lingual
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment