Create Account
Forget Password

Filter It

Send Manuscript

Archive

Shown 71-80 of 234

AN UNUSUAL NECK ABSCESS CAUSED BY INGESTED FOREIGN BODY
Ayşe Çeçen, Esra Kavaz
Accept Date: 22.07.2019
DİFFÜZ İDİOPATİK İSKELET HİPEROSTOZİSİ; DİSFAJİ VE SES KISIKLIĞI İLE SEYREDEN ÜÇ OLGU SUNUMU
Tuğba Bayatkara, Yusuf Özgür Biçer, Serap Köybaşı Şanal
Accept Date: 16.07.2019
SUBLİNGUAL EPİDERMOİD KİST
Deniz Avcı, Emrah Gülmez, İmdat Yüce, Sedat Çağlı
Accept Date: 16.07.2019
AN UNLUCKY WORK ACCIDENT
Selçuk Kuzu
Accept Date: 11.07.2019
PRİMER LARİNKS KARSİNOMUNDAN 17 YIL SONRA GÖRÜLEN METAKRON YUMUŞAK DAMAK SKUAMÖZ HÜCRELI KARSİNOMU
Uğur Yıldırım, Hatice Kadı Kardaş, Sinan Atmaca
Accept Date: 05.07.2019
NADİR BİR KAVERNÖZ SİNÜS VE SÜPERİOR OFTALMİK VEN TROMBOZU NEDENİ OLARAK SFENOİD SİNUS MANTAR TOPU
Abdulhalim Aysel, Ali Murat Koç, Fatih Yılmaz, Uğurtan Ergün, Deniz Tuna Edizer
Accept Date: 25.06.2019
CONGENITAL DILATATION OF BILATERAL STENSEN'S AND WHARTON'S DUCTS
Osman Erdoğan, Onur İsmi, Yüksel Balcı, Kemal Görür, Cengiz Özcan
Accept Date: 25.06.2019
MAKSİLLER SİNÜSTE GÖZLENEN RADİKÜLER KİSTLER: İKİ OLGU SUNUMU
Ahmet Altan, Sefa Çolak, Nihat Akbulut
Accept Date: 22.05.2019
İMMÜNSUPRESE HASTADA NAZOFARENKS CANDİDA GLABRATA ENFEKSİYONU: LİTERATÜRDE OLDUKÇA NADİR BİR OLGU SUNUMU
Kerem Kökoğlu, Deniz Avcı, Mehmet İlhan Şahin, Samet Aydemir
Accept Date: 22.05.2019
BURUN İÇİNDE ANJİOLİPOLEİOMYOMA: NADİR RASTLANAN BİR OLGU
Güven Yıldırım, Kürşat Murat Özcan, Ahmet Burçin Sarısoy, Kıvanc Yılmaz
Accept Date: 22.05.2019